En febrer Compromís va denunciar que el projecte presentat superava en superfície i inversió el que s’informava des de l’ajuntament.

 Xàtiva. 04/10/2019. Al plenari del dissabte 5 d’octubre es tractarà l’expropiació de nous espais per al futur palau de justícia que s’afegiran al cost de l’adquisició del convent de Santa Clara. A més a més, des del consistori ja es reconeix que la inversió final del nou edifici es situarà al voltant dels 9 milions d’euros. El febrer de 2019 Compromís per Xàtiva va informar que el projecte que estava presentant l’ajuntament a la ciutadania no tenia les superfícies ni els pressupostos clars. La resposta, lluny de clarificadora va ser un intent de desprestigi de la nostra demanda de clarificació i la presentació pública d’un informe referent a la declaració de BIC i a l’obligat estudi arqueològic associat que tenia poc a veure amb el que nosaltres demanàvem aclarir.

El temps ha acabat per demostrar que no estàvem més que davant d’una cortina de fum i una operació electoralista. És un bon moment per a que les persones del PSOE i alguns i algunes ex-companys nostres, reflexionen sobre el que van arribar a dir al voltant d’aquest tema i si en política s’hi val tot per tal d’arrapar alguns vots i fer mal al que està en front o no opina com tu.

 No estem en contra de l’adquisició de Santa Clara, però creguem que com a mínim Xàtiva es mereix una explicació clara del que va a costar realment. D’entrada ens trobem amb que, a banda de l’adquisició del convent, haurem de pagar l’expropiació d’altres locals; cost al que caldrà afegir en algun moment altres derivats de la rehabilitació del Palau d’Alarcó que pujaran encara més la factura a pagar per la ciutadania. No és feina nostra demostrar si és real o no l’afirmació, però pels carrers de Xàtiva ja corre que la pujada de l’IBI i altres taxes i impostos està lligada a aquest i altres “pufos” de gestió que buiden les arques municipals. Que Cerdà i el seu equip començaren faltant a la veritat en aquest tema, segur que dificultarà la credibilitat de qualsevol cosa que puguen dir al respecte.

No va ser la única vegada durant la pre-campanya i la campanya electoral el PSOE va faltar al respecte que es mereix la ciutadania intentant amagar les seues intencions reals. Vàrem advertir, també, durant aquella campanya que la intenció del PSOE era destruir tot el que hi havia a la seua esquerra per tal de poder pactar lliurement amb la dreta de Ciudadanos. Cosa que també ha acabat passant.  Per desgràcia, qui dirigeix el PSOE a Xàtiva no és de fiar. Creguem que les persones que dipositen el seu vot a una urna amb l’esperança de rebre a canvi el respecte de les institucions es mereixen molt més.